Social Icons

[Variety] Dad, Where Are You Going? [Updated Ep. 55]

We DO NOT post english subbed videos or softsubs for our videos. Only RAW files. If you want to take the links out to post elsewhere, please copy the whole adf links, not only original dl links. Thank so much for you support!


DOWNLOAD

130116 Ep. 1:  HANrel | HANrel / 720p | KOR / 720p | YaYa

130113 Ep. 2:  HANrel | HANrel / 720p | YaYa |

130120 Ep. 3: EUNBiT / 720p & HANrel & HANrel / 720p & iTAKE / 450p & TOT & XTX / 450p & YaYa
DL 720p:  All Mirror Links |  

130127 Ep. 4: Baros & HANrel & HANrel / 720p & XTX / 450p & Baros/720p

130205 Ep. 5: HANrel & HANrel / 720p & KOR / 720p & XTX / 450p
Dl:  All Mirror Links | Dl 450p;  All Mirror Links | Dl 720p:  All Mirror Links |

130209 Ep. Special: HANrel / 720p & KOR / 720p & TVHQ / 720p & XTX/450p
Dl 450p:  All Mirror Links | DL 720p:  All Mirror Links |

130210 Ep. 6: EUNBiT / 450p & HANrel & KOR & Hanrel/720p & XTX / 450p & WITH / 720p 
Dl:  All Mirror Links | Dl 450p:  All Mirror Links | DL 720p:  All Mirror Links

130217 Ep. 7: HANrel & HANrel / 450p & HANrel / 720p & KOR / 450p & XTX / 450p 

130224 Ep. 8: HANrel & HANrel / 720p

130303 Ep. 9: 450p-HANrel450p-KOR450p-XTX720p-HANrelXViD-HANrelXviD-KOR

130310 Ep. 10: Baros / 720p & CopyLeft / 450p & HANrel & HANrel / 720p & KOR & KOR / 720p & UKN / 720p & XTX / 450p

130317 Ep. 11: 450p-XTX720p-HANrelXviD-BarosXViD-HANrel720P

130324 Ep. 12: 720p450p-XTX720p-HANrel720p-KOR720p-BarosXviD-BarosXViD-HANrel

130331 Ep. 13: 720p450p-XTX720P720p-HANrel720p-KOR720p-KORXviD-BarosXViD-HANrel

130407 Ep. 14: 450p-XTX720p-asia720p-HANrel720P-WITHXViD-HANrel

130314 Ep. 15: 450p-CopyLeft450p-HANrel720p-HANrel720P-TZOA720p-WITHXViD-HANrel

130420 EP. 16: 720p-Moonby450p-KOR720p-HANrel720p-WITH720p-XTX720PXViD-HANrel

130428 Ep. 17: 720p-KOR720P720p-MovementXViD-HANrel   

130505 Ep. 18: mp4720p-HANrel720p-XTXXViD-HANrel

130512 Ep. 19: 720p-CineBus450p-CopyLeft450p-WITH720p-HANrel720p-WITHXViD-HANrel

130519 Ep. 20: 720p-CineBus450p-CopyLeft720p-HANrel720p-WITHXViD-HANrel

130526 Ep. 21: 450p-CopyLeft720p-HANrel720p-HANrel720p-KORXViD-HANrel   

130602 Ep. 22: 450p-CopyLeft720p-HANrelXViD-HANrelXViD-PAN 
Mirror links:  IPOP |

130616 Ep. 24: 720p-CineBus450p-CopyLeft720p-HANrel720p-WITHXViD-HANrel

130623 Ep. 25: 720p-CineBus_450p-CopyLeft720p-HANrel720p-WITH720p-XTXXViD-HANrel   
Mirror Links:  IPOP |

130630 Ep. 26: 720p-HANrel720p-CineBus_450p-CopyLeft720p-HANrel720p-WITH720p-XTXXViD-HANrel 
Mirror Links:  IPOP

130707 Ep. 27: 450p-WITH720p-HANrel720p-WITH720p-XTXXViD-HANrel 

130714 Ep. 28: 450p-HANrel720p-CineBus_450p-WITH720p-HANrel720p-WITH720p-XTXXViD-HANrel  
Direct / Mirror links: XViD-iPOP  

130721 Ep. 29: 720p-CineBus450p-WITH720p-WITH720p-XTX 

130901 Ep. 35: 720p-CineBus450p-WITH720p-HANrel720p-XTXXViD-HANrel

130908 Ep. 36: 720p-CineBus720p-XTXXViD-HANrelXViD-PAN450p-KOR

130915 Ep. 37: 720p-HANrel720p-XTX720p-BarosGXViD-HANrelXViD-PAN

130922 Ep. 38: 720p-CineBus720p-XTX720p-HANrelXViD-HANrel450p-HANrel1080p-KAGA

130929 Ep. 39: 720p-CineBus720p-HANrel720p-XTXXviD-BarosGXviD-HANrel450p-HANrel

131006 Ep. 40: 720p-CineBus720p-HANrel720p-XTXXviD-HANrel

 
131013 Ep. 41: 720p-CineBus720p-HANrel720p-XTXXviD-HANrel

131020 Ep. 42: 720p-HANrelXviD-HANrel.aviXviD-HANrel

131027 Ep. 43: 720p-HANrelXviD-HANrel

131103 Ep. 44: 720p-CineBus720p-HANrelXViD-HANrel

131110 Ep. 45: 720p-CineBus720p-HANrelXViD-HANrel

131117 Ep. 46: 540p720p-HANrelXViD-HANrel

131124 Ep. 47: 720p-HANrel720p-XTXXViD-HANrel

131201 Ep. 48: 720p-HANrel720p-XTXXViD-HANrel

131208 Ep. 49: 540p_RIFU720p-HANrel720p-LIMO720p-XTXXViD-HANrel

131215 Ep. 50: 540p-RIFU720p-HANrel720p-MARSXViD-HANrel

131222 Ep. 51: 540p-RIFU720p-HANrelXViD-HANrel

131229 Ep. 52: 720p-HANrel720p-LIMO720p-XTXXViD-HANrelXviD-LIMO

140105 Ep. 53: 720p-HANrel720p-WITH720p-XTX576p-MARSXViD-HANrel

140112 Ep. 54: 720p-HANrel720p-WITH720p-XTXXViD-HANrel

140119 Ep. 55: 720p-HANrel720p-XTXXViD-HANrel

16 comments:

 1. Thank you!! I'm so curious about this show (:

  ReplyDelete
  Replies
  1. êu Viêm nhàn nhạt thanh âm vừa mới hạ xuống, dưới hiểu rõ mọi người đó là không hẹn mà cùng vang lên một mảnh ồ lên có tiếng
   .dongtam
   game mu
   http://nhatroso.net/
   http://nhatroso.com/
   nhạc sàn
   tư vấn luật
   dịch vụ thành lập công ty trọn gói
   công ty luật
   tổng đài tư vấn pháp luật
   thành lập công ty
   http://we-cooking.com/
   chém gió
   trung tâm ngoại ngữ
   Tứ Huyết Chi Địa ngoại trừ Lâm Gia mọi người ở ngoài, không có chỗ nào mà không phải là nhìn về phía Tiêu Viêm, thấy Tiêu Viêm diện vô biểu tình thần sắc, vừa thấy Lâm Gia không ai đi ra phản bác, tựa hồ là ngầm đồng ý Tiêu Viêm theo như lời chuyện, lập tức, đám đầu mi hơi nhăn lại, tựa hồ tại tự định giá này cái gì. Phản quan Lâm Gia đại trưởng lão nhất mạch cao tầng, nghe được Tiêu Viêm nói chuyện, đều là không hẹn mà cùng lộ ra một mạt hơi tiếu ý, tựa hồ rất là mong muốn Tiêu Viêm có thể đi ra.

   Mà trên đài Tiêu Viêm nhìn về phía dưới nghị luận đều mọi người, trên mặt cũng thập phần bình tĩnh, tựa hồ đã sớm biết dưới mọi người sẽ có như vậy phản ứng dường như. Mà Tiêu Viêm đối

   Delete
 2. Thank you so much! I really enjoy watching this show! so fun and funny~ Hope you can keep posting this show.

  ReplyDelete
 3. This show is sooo cute :) It's my new favorite. Thank u so much for posting <3

  ReplyDelete
 4. How do you download these links its not working for episode 11

  ReplyDelete
 5. please....i need help to watch dad where are you going ep 11...
  i don't know how to download from this website

  ReplyDelete
 6. i just dwnld epsode 15, but dun hve a sub, i want sub for episode 15 please...where cn i dwnld sub episode 15??

  ReplyDelete
 7. Does anyone know where can I find the subs to match these eps? Dailymotion doesn't work properly for me.

  ReplyDelete
 8. Hi, I don't use torrent, and was wondering if it's more possible to put up the mirror links for the actual video files, for more recent episodes
  thanks :)

  ReplyDelete
 9. thanks for the mirror links! :D

  ReplyDelete
 10. all the links are error , try to fix it please :(

  ReplyDelete
 11. the links no longer work. );

  ReplyDelete
 12. the first ep donot wok

  ReplyDelete

There was an error in this gadget

Popular Posts